promocje albar
facebook

Kategoria A

Możliwość odbycia szkolenia teoretycznego za pomocą e-learningu (koszt 50 zł) !!!

Możliwość odbycia tylko szkolenia praktycznego, po zdanym teoretycznym egzaminie państwowym (koszt 1500 zł: wykład specjalistyczny, zajęcia z pomocy przedmedycznej, 20 godz. jazd, egzamin wewnętrzny praktyczny).

 

Wykład specjalistyczny:

marzec 2019

(sala wykładowa ul. Karmelicka 8)

                                                                          

Plac manewrowy: ul. Prądnicka 34


Zapisy telefonicznie, przez formularz zgłoszeniowy lub osobiście w naszym biurze.

Zapraszamy !!!

 

Posiadamy pełnowymiarowy plac manewrowy, na którym można wyćwiczyć wszystkie zadania egzaminacyjne !!!

 

Prawo jazdy kategorii A to uprawnienia do poruszania się po drodze każdego rodzaju motocyklem, bez uwzględnienia mocy czy wagi pojazdu. Kurs ten mogą rozpocząć osoby, które ukończyły dwadzieścia trzy lata i dziewięć miesięcy. Wyjątek stanowią osoby, które posiadają prawo jazdy kat. A2 od dwóch lat, wówczas mogą rozpocząć kurs po ukończeniu dwudziestu lat. Czas kursu uzależniony jest od harmonogramu zajęć, który ustalany jest indywidualnie.

Na kurs składają się:

  • zajęcia teoretyczne 30 godzin (po 45 min.)

  • zajęcia praktyczne 20 godzin (po 60 min.)

  • egzamin teoretyczny i praktyczny wewnętrzny

 

Warunkiem otrzymania prawa jazdy jest pozytywny wynik teoretycznego i praktycznego egzaminu państwowego, który jest zdawany po zakończonym kursie w dowolnym ośrodku egzaminowania.


Warunkiem rozpoczęcia kursu jest posiadanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK).

Zapraszamy na nasz blog motocyklowy, który prowadzą nasi instruktorzy


facebook