promocje albar
facebook

Kategoria B

Możliwość odbycia szkolenia teoretycznego za pomocą e-learningu (koszt 50 zł) !!!

Możliwość odbycia tylko szkolenia praktycznego, po zdanym teoretycznym egzaminie państwowym (koszt 1650 zł: zajęcia z pomocy przedmedycznej, 30 godz. jazd, egzamin wewnętrzny praktyczny).

 

 

Kategoria B i realizowany z jej zakresu kurs prawa jazdy uprawnia do poruszania się w ruchu drogowym:

  • samochodem o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla

  • pojazdem, o którym mowa w punkcie wyżej, z przyczepą inną niż lekka o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t

  • pojazdem, o którym mowa w punkcie 1, z przyczepą lekką

  • mikrobusem, jeżeli posiada do 9 miejsc siedzących

  • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym

Osoby decydujące się na realizację kursu muszą mieć skończone siedemnaście lat i dziewięć miesięcy, za zgodą rodzica lub opiekuna.

W skład kursu wchodzą:

- zajęcia teoretyczne 30 godzin (po 45 min.)

- zajęcia praktyczne 30 godzin (po 60 min.)

- egzaminy wewnętrzne.

 

Warunkiem otrzymania prawa jazdy jest pozytywny wynik teoretycznego i praktycznego egzaminu państwowego, który jest zdawany po zakończonym kursie w dowolnym ośrodku egzaminowania.

 

Warunkiem rozpoczęcia kursu jest posiadanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK).
 


facebook